”Att lura ut människor i naturen är enligt oss en välgärning

– vi försöker på alla sätt vi kan.”

Att jaga "skatter" i skogen är ett vinnande koncept, här - påskäggjakt.

Att jaga ”skatter” i skogen är ett vinnande koncept, här – påskäggjakt.

  • vandringskartor och strövkartor
  • texter & bilder
  • foldrar & skyltar
  • guidningar
  • friluftsliv & allemansrätt i praktiken